Blomning

Blomningstiderna kan variera mycket, inte enbart på grund av art eller sort utan även på grund av väderförhållandena. Överblommade blommor behöver inte avlägsnas men om man vill göra detta, för att nå en bättre tillväxt och rikare blomning inför kommande säsong, måste det göras ytterst varsamt så att inte kommande knoppanlag skadas.