Jord

Rhododendron föredrar en humusrik jord. Det skall vara luckert, tillräckligt fuktigt och ganska surt men utan stående fuktighet. Det optimala PH-värdet ligger mellan 4,5 och 5,5 men värden mellan 3,0-4,5 pH och 5,5-5,8 pH kan också fungera. Om värdena avviker för mycket sätter det tydliga spår på plantans utveckling. De flesta jordar bör alltid förbättras med in blandning av torv eller lövjord för att ge en hög humushalt. Jord med för hög lerhalt är olämplig eftersom den har en hög alkalisk reaktion och släpper dessutom inte igenom tillräckligt med vatten och syre. Även jord med för hög kalkhalt är olämplig men om man vill plantera Rhododendron ändå så krävs omfattande jordförbättringsinsatser. Man kan som exempel bygga upp rabatter