Rhododendron

Sofiero slottspark är fylld med en mängd olika Rhododendronarter. Eftersom Gustav VI Adolf hade ett brinnande intresse för denna fantastiska växt, och fyllde bok efter bok med anteckningar om de olika exemplarens utveckling, så finns en av nordens största rhododendron samlingar med idag nästan 10.000 plantor och bland dem finns det mer än 300 arter och hybrider.

Rhododendron är ett lättodlat släkte med sorter för nästan alla trädgårdens lägen. En tumregel är ju mindre blad ju soligare läge- större blad skuggigare läge. Rätt jord är ett måste. Rhododenron är vacker som solitär, i grupplantering eller i samplantering med andra växter. De går även utmärkt att använda som häck. I stenpartiet och i rabattens framkant passar lågväxande rhododendronsorter fint. Trädgårdens allra skuggigaste hörn kan lysas upp av en ljusblommande rhododendron tillsammans med några vackra skuggtåliga marktäckare. Plantering i krukor och lådor går också utmärkt då rhododendrons samlade och kompakta rotklump gör detta så enkelt. Det finns sorter som blommar så tidigt som i mars och de som blommar så sent som i början av augusti vilket gör att man faktiskt kan få en lång blomningstid i sin rhododendronplantering.

Planteringsanvisning

Plantering kan ske året om men lämpligast är sept-nov eller mars-maj. Planteringsgropen bör vara 3-4 ggr större än jordklumpen. Den uppgrävda jorden blandas med 50-70% genomfuktad torv eller liknande mullmaterial och används till återfyllningen vid planteringen. Tänk på att rotklumpen skall vara väl genomblöt och även efter planteringen behövs rejält med vatten. Eventuella ”förpackningar” av t.ex. juteväv kring jordklumpen skall ej avlägsnas, endast knuten kring stammen klipps upp när plantan har placerats i gropen. Man skall alltid plantera Rhododendron i samma djup som de varit planterade i innan. Jorden kring plantan skall inte förtätas genom tramp.

Gödsel

Rhododendron trivs bäst om de står ganska tätt, de ger varandra på så sätt skydd. Eftersom plantorna inte har något stort rotsystem behöver de varje år påfyllning av näringsämnen. Vid höstplantering bör den första gödselgiven ges i mars/april eller när tjälen har lämnat jorden. En andra gödslingsomgång utförs efter blomningen, i synnerhet om våren varit regnrik. Vid vårplantering skall man vänta med gödslingen tills efter blomningen eftersom det är viktigt att plantorna har rotat sig ordentligt.

Blomning

Blomningstiderna kan variera mycket, inte enbart på grund av art eller sort utan även på grund av väderförhållandena. Överblommande blommor behöver inte avlägsnas men om man vill göra detta, för att nå en bättre tillväxt och rikare blomning inför kommande säsong, måste det göras ytterst varsamt så att inte kommande knoppanlag skadas.